ေအာက္စီဂ်င္မရလည္းမေၾကာက္ပါနဲ႔၊ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ေပးပါ

ကိုဗစ္ဒဏ္ကိုသူကိုယ္တိုင္ေရာ ခံစားဖူးၿပီး ခုထိ သူကုေပးေနတဲ့ လူနာမ်ားစြာရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းဆရာဝန္ေရးထားတာေလးပါ။ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္မႈ ႏွင့္ COVID ကပ္ေရာဂါ

ဆရာဝန္တစ္ဦးအေနႏွင့္၎ , အဆုတ္ေရာဂါ အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့ဖူးေသာ အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ လူတစ္ဦးအေနႏွင့္၎ …ကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေမာေဖာက္ျခင္း ေဝဒနာကို သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒုကၡခံစားေနေသာျပည္သူမ်ားဒုကၡသက္သာေစရန္ ေဝမွ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုလတ္တေလာ COVID -19 ေရာဂါေၾကာင့္ အေမာေဖါက္ပီးေအာက္စီဂ်င္မရၾကေသာလူနာမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ဇြန္လမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ COVID တတိယလွိင္း စတင္ဝင္ ေရာက္ပါသည္။စစ္တပ္မွတိုင္းျပည္အာဏာကို မတရားသိမ္းပိုက္ထားသျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွာ အားကိုးရမည့္အစိုးရတစ္ရပ္မရွိဘဲကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ကပ္ေရာဂါကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ေအာက္စီဂ်င္လည္းမရွိ ၊ ေဆး႐ုံလည္း တက္လို အရမ္းခက္ တာေၾကာင့္အိမ္မွာ ေမာရင္း ေသဆုံးၾကရတဲ့ လူနာေတြ …… ေလ်ာ့က်ေစရန္ အလိုငွါ ေစတနာျဖင့္ ဤစာကို ေရးသားအပ္ပါတယ္။ပထမဆုံး အသိေပးလိုသည္မွာ COVID ေရာဂါျဖစ္သူတိုင္း Oxygen မလိုပါ။ ေရာဂါျဖစ္သူအားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ oxygen လိုအပ္ပါသည္။

ဒုတိယ အသိေပးလိုသည္မွာ COVID ေရာဂါျဖစ္သူတိုင္းမေသပါ။ လူနာစုစုေပါင္း၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေသဆုံးပါသည္။အေမာေဖာက္လူနာအားျပဳစုဖိုေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုနားလည္ထားရပါမည္။အေမာေဖာက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္း ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

A. ခႏၶာကိုယ္သို oxygen ပံ့ပိုးမႈနည္းသြားျခင္း
B.ခႏၶာကိုယ္မွ oxygen ကို အသုံးျပဳမႈမ်ားသျဖင့္ oxygen မလုံေလာက္ျခင္း
လနာအေမာေဖာက္ျခင္းသက္သာေစရန္
A. ခႏၶာကိုယ္သို oxygen ပံ့ပိုးမႈမ်ားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
B. ခႏၶာကိုယ္မွ oxygen သုံးစြဲမႈ တတ္ႏိုင္သမွ်ေလွ်ာ့က်ေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Oxygen ပံ့ပိုးမႈနည္းသြားျခင္း ကို ကုစားရန္နည္းလမ္းမ်ား
အဆုတ္မေကာင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွလုံးမေကာင္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္းေသြးအားနည္းလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ခႏၶာကိုယ္သို Oxygen ပံ့ပိုနည္းသြားတတ္ပါသည္။SpO2 90% ေအာက္ေရာက္လွ်င္ oxygen ရႈရပါမည္။ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ားၾကဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနအရ Oxygen မရရွိပါက

ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အား Oxygen ပံ့ပိုးမႈ ပိုမ်ားလာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၁။ လူနာကို ေလေကာင္းေလသန႔္ ရသည့္ေနရာတြင္ထားပါ
၂။ အဆုတ္ထဲ ေလဝင္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္ သတိထားပီး ေျဖးေျဖးခ်င္းရႈပါ။

အသက္ကိုေျဖးေျဖးႏွင့္ရွည္ရွည္ရႈပါ။အသက္ရႈရာတြင္ ျမန္ျမန္ရႈေလပိုေမာေလျဖစ္တတ္ပါသည္။ေျဖးေျဖးႏွင့္မွန္မွန္ရႈရန္လိုအပ္ပါသည္။ အသက္ရႈျခင္းသည္ အဆုတ္ထဲသို ေလဝင္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ားႏွင့္ တိုတိုရႈျခင္းထက္ အႀကိမ္ေရနည္းနည္းႏွင့္ ရွည္ရွည္ရႈျခင္းက အဆုတ္ထဲေလပိုဝင္ပါသည္။ သတိထားပီး အသက္ရႈရပါမည္။

ေလကိုေျဖးေျဖးႏွင့္ ရွည္ရွည္ရႈျခင္းက respiratory muscle မ်ားအသုံးျပဳမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ လူပိုသက္သာပါသည္၃။ လူနာအနီးတြင္ ဆူညံသံမ်ားကို မျပဳလုပ္ပါႏွင့္၊ အသက္ရႈျခင္း တစ္ခုထဲကိုသာအာ႐ုံစိုက္ရန္ လူနာကို သတိေပးပါ။

၄။ ပက္လက္အေနအထားျဖင့္ အသက္ရႈျခင္းသည္ ပို၍ ေမာပါသည္( ထိုင္ပီးေမွာက္လွ်က္အေနအထားျဖင့္ ေနပါ)၅။ လူနာ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ေနပါေစ( ေၾကာက္လန႔္တၾကားျဖစ္ပီး လူနာ႐ုန္းကန္ပါက အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစပါသည္။ထိုေၾကာင့္ ႀကဳံလာသည့္ ျပႆနာကို စိတ္ေအးေအးထားပီးရင္ဆိုင္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။)

၆။ အခန္းအပူခ်ိန္ကို မပူလြန္း မေအးလြန္းျဖစ္ေနဖိုလိုပါသည္။(26’C သည္ လူအတြက္အေကာင္းဆုံးအပူခ်ိန္ျဖစ္သည္ )
ရ။ လူနာရွိေသာအခန္းအား ျပဴတင္းေပါက္မ်ားဖြင့္ထားပါ။
၈။ လူနာအနီးတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနပါေစ
၉။ အနံ႔အသက္မ်ား မရွိပါေစႏွင့္

( ေညႇာ္နံ႔, ျခင္ေဆးေခြနံ႔, ေျမာင္းပုပ္နံ႔, ေရေမြးနံ႔ , ဟင္းနံ႔ မ်ား သည္ အေမာေဖာက္လူနာအားပိုဆိုးေစပါသည္)၁၀။ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ခြၽဲ သလိပ္မ်ား ပိတ္ဆိုေနပါက လက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ , Suction Machine ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားေပးပါ။

ခႏၶာကိုယ္မွ Oxygen သုံးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္
လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ Oxygen အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည့္ ကိုယ္အဂၤါမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္, ႏွလုံးႏွင့္ႂကြက္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလုံး တို သည္ oxygen ျပတ္၍မရပါ။သဘာဝအရ ၎အဂၤါမ်ားတြင္ Oxygen နည္းလာပါက ႏွလုံးခုံျမန္လာပါမည္၊အသက္ရႈျမန္လာပါမည္၊ စိုးရိမ္စိတ္ဝင္လာတတ္ပါသည္။၎အေျခေနတြင္ ခႏၶာကိုယ္မွ Oxygen သုံးစြဲမႈနည္းေအာင္ ေအာက္ပါ ကိစၥမ်ားျပဳလုပ္ပါ။

၁။ စိတ္ေအးေအးထားပါ ၊ စိတ္မပူရန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ မေၾကာက္ပါႏွင့္

( စိတ္ေအးခ်မ္းေအာင္ေနျခင္းသည္ ႏွလုံးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ Oxygen သုံးစြဲမႈမ်ားစြာေလ်ာ့က်ေစပါသည္)
( အာနာပါန တရားအားထုတ္ဖူးသူမ်ား ကိုယ္ေတြ႕သိပါသည္)
၂။လူနာသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ၿငိမ္ၿငိမ္ေနရပါမည္။

လႈပ္ရွားေလ ႂကြက္သားမ်ား oxygen ပိုသုံးေလ ပိုေမာေလ ျဖစ္ပါသည္။ထိုေၾကာင့္ၿငိမ္ၿငိမ္ေနပါ။၃။ သက္ေတာင့္သက္သာ အျဖစ္ဆုံးအေနအထားျဖင့္ေနပါ။အဝတ္အစားကိုေခ်ာင္ေခ်ာင္လယ္လယ္ရွိေသာခ်ည္သား ဝတ္ဆင္ပါ။

၄။ တတ္ႏိုင္သမွ်စကားမေျပာပါနဲ႔(စကားေျပာလွ်င္ပိုေမာပါသည္)၊စကာေျပာေနသျဖင့္အသက္ရႈခ်ိန္ကိုလည္းနည္းေစပါသည္။
၅။ လူနာကို အားေပးစကားေျပာပါ။
၆။ စိတ္ရႈပ္စရာမ်ားမေတြးပါႏွင့္၊ စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ ဘုရားစာတစ္မ်ိဳး႐ြတ္ေနလိုရပါသည္,

အသက္ရႈတာကိုဘဲအာ႐ုံစိုက္ပါ။ “ငါဒီအခက္အခဲကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရမည္” “ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရမည္” ဟုအႀကိမ္ႀကိမ္႐ြတ္ပါ။ရ။ လူနာအနီးအသံဆူညံျခင္းမျဖစ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ဆူညံျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္မတည္ၿငိမ္လွ်င္ ပိုေမာပါသည္။

၈ ။ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္လာပါက အတတ္ႏိုင္ဆုံး အားမသုံးပါႏွင့္ အသာအယာ ဆိုးပါ။
၉ ။ လူနာအသက္ရႈ ျမန္လာပါက ေျဖးေျဖးႏွင့္ ရွည္ရွည္ရႈဖို ေဘးမွသတိေပးပါ။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားမွ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ…🙏🙏🙏

By mmnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *