ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ေဆးနည္း

ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ေဆးနည္း

လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ အဂၤါမ်ားတြင္ ေက်ာက္တည္သည့္ေရာဂါမွာ ကမာၻဦး အစကပင္ ရွိသည့္ ေရာဂါဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ မံမီ႐ုပ္ အေလာင္းအတြင္းတြင္ ေက်ာက္တည္မႈကို ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္ေက်ာက္တည္ျခင္းသည္ သည္းေျခအိတ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးႁပြန္ႏွင့္ ဆီးအိမ္တို႔ ပါရွိသည္။ ေက်ာက္တည္ျခင္းသည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို ျဖစ္ႏိုင္သည္။ဆီးေက်ာက္ တည္ျခင္းသည္ ယခင္က အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း အျဖစ္မ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု သိရသည္

အေၾကာင္းရင္း – ဆီးတြင္း၌ ေက်ာက္ျဖစ္ေစသည့္ဓာတ္မ်ား၊ ဥပမာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ အလြန္အမင္း ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္တည္ႏိုင္သည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆီးအသြားေႏွးၿပီး အနည္ထိုင္ကာ ေက်ာက္တည္တတ္သည္။ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရာဂါပိုး ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ဆီးေက်ာက္တည္ရန္ အားေပးေနသည္။

ကေလးမ်ား ဆီးအိမ္ေရာင္သည့္အခါ ဆီးေက်ာက္ တည္ႏိုင္သည္။ကယ္လ္စီယမ္ ေခၚ ထုံးဓာတ္အမ်ားအျပား ပါသည့္ အစား အေသာက္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ အၿမဲစားေသာက္သူတို႔တြင္ ဆီးေက်ာက္တည္တတ္သည္။ဆီးက်ိတ္ (Prostate gland) ႀကီးေနေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ဆီးအိမ္ ေက်ာက္တည္ျခင္း မ်ားျပားသည္။

ေဂါက္ (gout) ေခၚ ဒူလာ ေရာဂါ ျဖစ္သူတို႔တြင္ ယူရစ္ အက္ဆစ္ဓာတ္ မ်ားျပားၿပီး ေက်ာက္တည္သည္။ေခြၽးထြက္မ်ားၿပီး ဆီးနည္းသူမ်ားတြင္လည္း ဆီးေက်ာက္တည္တတ္သည္။ေလ့လာမႈတခုက ဝသူမ်ားတြင္ ဆီးေက်ာက္တည္မႈ ပိုလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရာဂါလကၡဏာ – ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္သည့္အခါ ခါးနာျခင္း ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ျပင္းထန္စြာ ခါးနာပါက ပ်ိဳ႕အန္တတ္သည္။ ဆီးပူ၍ ဆီးသြားသည့္အခါ ေသြးပါတတ္သည္။ လူ နာသည္ ခ်မ္းတုန္၍ ဖ်ားႏိုင္သည္။ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ ေက်ာက္တည္သည့္ ေနရာေပၚတြင္ မူတည္၍ ေပၚေပါက္လာသည္ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ပါက ခါးနာျခင္း၊ ခါးေအာင့္ ျခင္း ျဖစ္၍ ဖ်ားလာႏိုင္သည္။ ဆီး မၾကာခဏ သြားၿပီး ဆီးပူျခင္း ဆီးထဲတြင္ ေသြးပါျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆီးအိမ္တြင္ ေက်ာက္တည္လွ်င္ ဆီးသြားရာ၌ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ဆီးႁပြန္အတြင္း၌ ေက်ာက္တည္သည့္အခါ ခါးတြင္းမွ ထိုးေအာင့္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ဆီးတြင္ ေသြးပါျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နာက်င္မႈသည္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ကာ မၾကာခဏ ျပန္နာႏိုင္သည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ား – ေက်ာက္သည္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္ၿပီး ကာလၾကာရွည္လွ်င္ ေက်ာက္ကပ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္လည္း ေရာဂါပိုးမ်ား လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ မပ်က္စီးသည့္တိုင္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာင္ရမ္းႏိုင္သည္။

ေရာဂါရွာေဖြျခင္း – ဆီးေက်ာက္ တည္ျခင္း ရွိ-မရွိကို ဆီးစစ္ျခင္း၊ ႐ိုး႐ိုး ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း။ ေဆးသြင္း၍ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ ပိုက္ထည့္၍ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္ ဆီးအိမ္တြင္းၾကည့္ ကိရိယာျဖင့္ ၾကည့္ျခင္း (cystoscopy) ျဖင့္လည္း ဆီးေက်ာက္ ရွိ-မရွိ သိႏိုင္သည္။

ကုသနည္း – ဆီးေၾကာင္း တြင္ ေက်ာက္ တည္ သည္ဟု ဆရာ ဝန္ မွတ္ ခ်က္ ျပဳ လွ်င္ေငြ မကုန္ ။လြယ္ကူစြာ ကုသနည္းၾကက္ သြန္ နီ ႀကီး ႀကီး တ လုံး အား။ေခါင္း နည္း နည္း ျဖတ္။ အခြန္ ပါး ခြါ။ ဓါး ျဖင့္မျပဳတ္ ထြက္ သြား ေအာင္။ ေလး စိတ္ စိတ္။

ဖန္ ခြက္ ျဖင့္ ေရ ( ၂ ) နာ ရီ ခန႔္ စိမ္။ ထိုစိမ္ ေရ ကို တရက္ သုံး ႀကိမ္ ( ၃ )ရက္ ေသာက္ ပါ။ တခါ စိမ္ ၿပီး တိုင္း ၾကက္သြန္ အသစ္ လဲ ရ မည္။ေဆး ျပန္ စစ္ ၾကည့္ ပါ။ ေသး လွ်င္ေပ်ာက္ သြား မည္။ ႀကီး လွ်င္ ပါး သြား မည္။ဘယ္ ေလာက္ ေသာက္ ေသာက္ အႏၲရာယ္မရွိ ပါ။

ကာ ကြယ္ေရး – ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ျခင္းက ဆီးေက်ာက္တည္စ အခ်ိန္တြင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္။ထုံးဓာတ္ပါသည့္ေရႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာ ေန႔စဥ္စားသုံးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ေခြၽးအထြက္ မလြန္ေစရန္လည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

Published
Categorized as Health

Leave a comment

Your email address will not be published.